Onze visie

Iedereen die deel uitmaakt van een relatie weet dat dit niet vanzelf gaat. Ieder heeft zijn eigen verhaal. In iedere relatie en in gezinnen lopen de verhalen soms ver uiteen. Soms is dat een proces dat al lang duurt, het kan je ook ineens overkomen. De Relatie- en gezinspoli is ervoor iedereen die verandering wil binnen het gezin en/of relatie. 

De gezins- en relatiepoli bestaat uit ervaren, NVRG-erkende en geschoolde therapeuten, die gespecialiseerd zijn in gezinsrelaties, ouderrelaties en partnerrelaties. Zo kunnen we de kwaliteit leveren die waardevolle relaties verdienen. 

Iedere relatie heeft zijn verhaal 

‘ Ik wou dat ik hem weer kon vertrouwen, dan had ik weer aandacht voor hem’ 

‘ Ik kan onze dochter niet bereiken’ 

‘ Waarom lukt het me niet me uit te spreken’ 

‘ Ik vind het ouderschap ingewikkelder dan ik had gedacht’ 

Goed met elkaar samenleven kan in een omgeving waar sprake is van vertrouwen,  aandacht en commitment, maar waar ook ruimte is voor eigenheid. Dit geldt voor koppels en gezinnen en zelfs families en vrienden. Wij helpen jullie de hindernissen die in de weg zitten te doorbreken zodat jullie verder kunnen. 

 Mijlpalen en ‘ Life events’ 

Ieder mens en ieder stel of gezin ervaart belangrijke mijlpalen; life events. Deze kunnen soms in korte tijd leiden tot grote veranderingen. Dat brengt spanning met zich mee en verandert ook jullie verhaal. De balans in je relatie kan verstoord raken en er is nieuw evenwicht en een nieuw verhaal nodig. Wij kunnen je daarbij helpen.

Wat kan er zoal op je pad komen?

Scheiding

Als je samen kinderen hebt, heb je eigenlijk een dubbele relatie. Je partnerrelatie en je ouderschapsrelatie. Als de partnerrelatie ophoudt moet je samen verder in je ouderschapsrelatie. Hoe neem je afscheid van elkaar als partners en hoe kun je samenwerken om de kinderen veilig en warm te laten opgroeien? Hoe zorg je dat je kinderen een gezonde relatie met beide ouders kunnen behouden?

Overlijden

Als er iemand binnen het gezin overlijdt of iemand die nauw betrokken is bij het gezin, heeft dat grote impact op iedereen. Hoe verwerk je dit verdriet? Het kan lastig zijn elkaar te blijven vinden en ontstaat er verwijdering. Wij kunnen je helpen dit verdriet samen een plek te geven.

Geboorte

De geboorte van een kind is een belangrijk en vreugdevol moment. Maar niet iedereen leeft op een roze of blauwe wolk. Je relatie verandert, de rollen veranderen voor jullie afzonderlijk en ook samen. Een kind kan je (onbewust) een spiegel voorhouden. Hoe kunnen jullie samen sterk zijn in deze nieuwe situatie?

Mijlpalen in een kinderleven

Opgroeiende kinderen maken grote stappen. Vooral overgang naar de lagere- of middelbare school en de puberteit zijn flinke stappen. Dit betekent voor jullie als ouders en voor het gezin soms grote veranderingen. Hoe zoek – en vind- je steeds een nieuwe balans? Hoe sluit je in iedere fase goed aan op je kind en geef je vertrouwen en ruimte die hem of haar helpen gezond op te groeien? Soms het lukt het niet om die fase alleen door te komen. Wij kunnen jullie daarbij helpen.

Carrière en werkloosheid

In Nederland verwachten we van elkaar dat iedereen een bijdrage levert in de vorm van werk. Maar hoe combineer je alle rollen (vader, moeder, partner, vriend of vriendin) met je carrière? Wat als je even geen baan hebt? Wat betekent dat voor jou en voor je gezin?

Ook kan er sprake zijn van financiële problemen. De spanning die deze met zich meebrengen hebben een enorme weerslag op je veerkracht en op je gezinsleven. Er zijn veel instanties die je kunnen helpen bij de praktische zaken. Wij kunnen je helpen met elkaar weer een veilig, liefdevol gezin te vormen.

Trauma

Een trauma kan ontstaan wanneer iemand één of meerdere schokkende gebeurtenissen meemaakt, zoals een ernstig verkeersongeluk, een brand, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld. Een trauma ontstaat doordat de gebeurtenis(sen) niet goed verwerkt worden, geen plekje kunnen krijgen. 

Verhuizing

Verhuizing staat in de top 3 veroorzakers van spanning en stress. De keuze voor een nieuwe woning is vaak een positieve (soms ook niet), maar de impact van de verandering is enorm. Je basis en je thuis valt weg en moet je opnieuw opbouwen. Hoe ga je met elkaar om met de verhuizing zelf en hoe bouw je samen een nieuw, warm thuis.

Ziekte

Als je ziek bent, op welke manier dan ook, verandert je verhaal. Ziek zijn neemt je identiteit voor een groot deel over. Je rol verandert, in het leven, maar ook in je relatie of binnen het gezin. Hoe praat je er over, hoe vindt je steun. Durf je hulp te vragen? Hoe vind je zelf en met elkaar een nieuwe balans?

Blijven praten

Belangrijk is met elkaar te blijven praten over de mijlpalen in jullie leven. Kom je er zelf niet uit? Wij zijn er om je te helpen de veerkracht in je relatie te vergroten.