Individuele therapie

‘ Mijn verleden heeft zoveel impact op mijn leven in het nu en ik wil dit niet meer’

‘ Zij wil niet samen met mij gesprekken aangaan om anders in de relatie staan, maar ik wil wel zelf weten hoe het komt dat bepaalde situaties zich blijven herhalen’

‘ Mijn kind luister nooit naar mij, ik weet niet hoe ik het anders kan doen’

Bij systeemtherapie wordt meestal gedacht dat het van belang is om samen met een ander te komen, zoals je partner of je kind. Het is juist ook goed mogelijk om voor individuele systeemtherapie te kiezen. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer jijzelf een vraag hebt. Ondanks dat je alleen naar therapie komt, kun je ook een relationele vraag hebben. De verbindingen die we in het dagelijks leven met anderen hebben, bestaan uit relaties. In deze relaties kun je moeilijkheden ervaren als: hoe verhoud je je tot een ander, waar liggen je grenzen in de verbindingen met een ander of waar blokkeer je in relatie tot een ander? Deze ander kan je partner, je moeder, vader of een andere dierbare in je omgeving zijn, maar ook je buurvrouw of de mentor van je kind Je kunt ervoor kiezen om individueel te starten en eventueel in een later stadium de ander persoon uitnodigen in de therapie, mits je je daar fijn bij voelt.

Ook kunnen situaties uit het verleden dusdanig effect hebben op je functioneren in het hier en nu, bijvoorbeeld dat je merkt dat patronen/situaties uit je eigen jeugd effect hebben op je relatie met je parner of je kind. Of dat het je dusdanig belemmert in het aangaan van nieuwe relaties. Samen kunnen we kijken hoe je hier anders mee om kunt gaan.

Je kunt onder andere kiezen voor individuele systeemtherapie wanneer je:

  • Meer inzicht wil in je gezins,-familiepatronen en wat voor effect het op jou heeft
  • Meer inzicht wil krijgen in de keuzes die je maakt van bijvoorbeeld partnerkeuze, maar ook vriendschappen
  • Weet dat bepaalde relaties niet goed voor je zijn, maar je niet weet hoe er afstand van te nemen of er anders mee om te gaan
  • In diverse situaties beter je grenzen en behoeften wilt aanvoelen en aangeven
  • Het gevoel hebt klem te zitten tussen verschillende culturen en je weet niet hoe je jouw eigen weg hierin kunt vinden
  • De relatie met je dierbare wilt verbeteren, zoals je vriendin of je kind
  • Verbroken relaties of verlies in relaties wilt verwerken.

Scheiding

Als je samen kinderen hebt, heb je eigenlijk een dubbele relatie. Je partnerrelatie en je ouderschapsrelatie. Als de partnerrelatie ophoudt moet je samen verder in je ouderschapsrelatie. Hoe neem je afscheid van elkaar als partners en hoe kun je samenwerken om de kinderen veilig en warm te laten opgroeien? Hoe zorg je dat je kinderen een gezonde relatie met beide ouders kunnen behouden?

Overlijden

Als er iemand binnen het gezin overlijdt of iemand die nauw betrokken is bij het gezin, heeft dat grote impact op iedereen. Hoe verwerk je dit verdriet? Het kan lastig zijn elkaar te blijven vinden en ontstaat er verwijdering. Wij kunnen je helpen dit verdriet samen een plek te geven.

Geboorte

De geboorte van een kind is een belangrijk en vreugdevol moment. Maar niet iedereen leeft op een roze of blauwe wolk. Je relatie verandert, de rollen veranderen voor jullie afzonderlijk en ook samen. Een kind kan je (onbewust) een spiegel voorhouden. Hoe kunnen jullie samen sterk zijn in deze nieuwe situatie?

Mijlpalen in een kinderleven

Opgroeiende kinderen maken grote stappen. Vooral overgang naar de lagere- of middelbare school en de puberteit zijn flinke stappen. Dit betekent voor jullie als ouders en voor het gezin soms grote veranderingen. Hoe zoek – en vind- je steeds een nieuwe balans? Hoe sluit je in iedere fase goed aan op je kind en geef je vertrouwen en ruimte die hem of haar helpen gezond op te groeien? Soms het lukt het niet om die fase alleen door te komen. Wij kunnen jullie daarbij helpen.

Carrière en werkloosheid

In Nederland verwachten we van elkaar dat iedereen een bijdrage levert in de vorm van werk. Maar hoe combineer je alle rollen (vader, moeder, partner, vriend of vriendin) met je carrière? Wat als je even geen baan hebt? Wat betekent dat voor jou en voor je gezin?

Ook kan er sprake zijn van financiële problemen. De spanning die deze met zich meebrengen hebben een enorme weerslag op je veerkracht en op je gezinsleven. Er zijn veel instanties die je kunnen helpen bij de praktische zaken. Wij kunnen je helpen met elkaar weer een veilig, liefdevol gezin te vormen.

Trauma

Een trauma kan ontstaan wanneer iemand één of meerdere schokkende gebeurtenissen meemaakt, zoals een ernstig verkeersongeluk, een brand, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld. Een trauma ontstaat doordat de gebeurtenis(sen) niet goed verwerkt worden, geen plekje kunnen krijgen. 

Verhuizing

Verhuizing staat in de top 3 veroorzakers van spanning en stress. De keuze voor een nieuwe woning is vaak een positieve (soms ook niet), maar de impact van de verandering is enorm. Je basis en je thuis valt weg en moet je opnieuw opbouwen. Hoe ga je met elkaar om met de verhuizing zelf en hoe bouw je samen een nieuw, warm thuis.

Ziekte

Als je ziek bent, op welke manier dan ook, verandert je verhaal. Ziek zijn neemt je identiteit voor een groot deel over. Je rol verandert, in het leven, maar ook in je relatie of binnen het gezin. Hoe praat je er over, hoe vindt je steun. Durf je hulp te vragen? Hoe vind je zelf en met elkaar een nieuwe balans?

Blijven praten

Belangrijk is met elkaar te blijven praten over de mijlpalen in jullie leven. Kom je er zelf niet uit? Wij zijn er om je te helpen de veerkracht in je relatie te vergroten.