Verbindend gezag

Presentie

Verbindend gezag is een nieuwe vorm van gezag waarmee ouders een einde maken aan gewelddadig of destructief gedrag van hun kind. Centraal staat een attitude van ‘presentie’ die tot uiting komt in het vergroten van aanwezigheid en betrokkenheid en het voorkomen van escalaties door controle over het eigen ouderlijke gedrag (het weerstaan van provocaties en zelf strikt vermijden van fysieke of verbale agressie). Belangrijk is ook het doorbreken van het isolement en creëren van een support-netwerk en een duidelijke stellingname tegen geweld, risicovol en zelfdestructief gedrag.