Trauma

We kunnen niet verder…

Ons kind heeft ernstige nachtmerries na een ongeluk

Mijn partner is vroeger mishandeld en zijn herinneringen zitten hem dwars als er thuis ruzie is

Ik voel dat mijn nare jeugd me dwars zit in de opvoeding van onze kinderen

Ons kind is erg onzeker geworden na haar operatie en ziekenhuisopname. Hoe kunnen we hem helpen?

Schokkende gebeurtenis

Een trauma kan ontstaan wanneer iemand één of meerdere schokkende gebeurtenissen meemaakt, zoals een ernstig verkeersongeluk, een brand, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld. Een trauma ontstaat doordat de gebeurtenis(sen) niet goed verwerkt worden, geen plekje kunnen krijgen.