Systeemgerichte Psychomotorische therapie

Interactiepatronen en betekenisgeving

Psychomotorische therapie is een hoofdzakelijk non-verbale en ervaringsgerichte therapievorm. Er wordt in een (gym)zaal in het hier en nu gekeken hoe de problemen een rol spelen binnen het gezin en waar de mogelijkheden liggen. Er wordt gezocht naar gedragsalternatieven; hoe ze het samen als gezin anders kunnen doen. Bij het zoeken naar oplossingen ligt de nadruk op het veranderen van manieren van omgaan met elkaar (interactiepatronen) of het veranderen van manieren waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving).

Ervaren en oefenen staan centraal!