Narratieve therapie

Helpende gesprekken

Narratieve therapie is een grensverleggende en praktische therapievorm die door steeds meer therapeuten wordt toegepast. Narratieve therapie gaat ervan uit dat de manier waarop mensen hun verhaal vertellen, bepaalt hoe ze in het leven staan. Door deze verhalen te analyseren en waar nodig bij te stellen, ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten. Dit maakt narratieve therapie een uniek en uiterst werkzaam therapeutisch instrument.

De werkelijkheid van verhalen

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van deze therapie is dat een probleem niet in de mens wordt gezocht, maar in de verhalen waarmee iemand zijn of haar werkelijkheid creëert. Door te vertellen over momenten waarop een probleem niet of nauwelijks van invloed was, wordt een ander verhaal geconstrueerd: een nieuwe werkelijkheid waarin het probleem een kleinere rol speelt.

Welke diepere betekenis zitten achter deze verhalen? Je krijgt een helder inzicht in je levenshouding en wat werkelijk belangrijk is. Op deze manier kan je leren je inzichten bij te stellen en door problemen in een ander perspectief te plaatsen kan je leren om deze effectief te bestrijden.