Gezinscoaching

Hoe een gezin met elkaar omgaat

Gezinscoaching geeft begeleiding hoe je als gezin met elkaar omgaat. Dit kunnen allerlei vragen zijn maar richt zich meestal op de opvoeding van kinderen; over hoe je grenzen moet stellen, hoe je een kind moet belonen, hoe je het beste om kunt gaan met een druk kind of juist een angstig kind. Of over hoe je als gezin met elkaar omgaat. Er kunnen gesprekken gevoerd worden met het hele gezin.

Wrap Around Care

We werken met de methode Wrap Around Care. Ons doel is om altijd samen met ouders het eigen netwerk te versterken. We kunnen kijken in hoeverre de hulp beter kan slagen als alle mensen om een gezin heen hen daarin ook ondersteunen. Wij gaan altijd met ouders in gesprek over het eigen netwerk en hoe wij dat samen met ouders kunnen activeren.