EMDR

Behandeling bij trauma

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.  

Bepaalde gebeurtenissen kunnen enorme invloed hebben op het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen gaat op eigen kracht met deze ervaringen om. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die blijven terugkomen op de meest onverwachte momenten. Het zijn vaak angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries of schrik- en vermijdingsreacties. Vaak wordt dit ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS) genoemd.  

EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.