Carrière en werkloosheid

 

Veel impact

Werk en werkloosheid kunnen onverwacht tot grote veranderingen leiden in je relatie en gezin

Ik ben mijn baan verloren, voel me nu minder belangrijk

Ik ervaar spanning vanuit mijn werk, dit heeft ook effect op mijn thuissituatie

Mijn relatie is veranderd sinds ik met pensioen ben, hoe moeten we verder?

Door de thuissituatie ervaar ik enorm veel druk, hierdoor lukt mijn werk ook minder goed

Ik voel me onzeker nu ik geen baan heb en mijn partner voor ons inkomen moet zorgen

Ik heb een fantastische nieuwe baan aangeboden, maar mijn partner vindt het niet fijn dat ik meer ga werken

Spanningen; hoe gaan jullie er mee om?

In Nederland verwachten we van elkaar dat iedereen een bijdrage levert in de vorm van werk. Maar hoe combineer je alle rollen (vader, moeder, partner, vriend of vriendin) met je carrière? Wat als je even geen baan hebt of het gaat niet zoals gedacht? Wat betekent dat voor jou en voor je gezin?

Ook kan er sprake zijn van financiële problemen. De spanning die deze met zich meebrengen hebben een enorme weerslag op je veerkracht en op je gezinsleven. Er zijn veel instanties die je kunnen helpen bij de praktische zaken. Wij kunnen je helpen met onder andere de volgende vragen; Hoe ga je in gesprek met je werkgever? Hoe ga je als partners/gezin om met de zorgen?