Twee families in een kamer

Twee families in een kamer

Aarti Sarabdjitsing: “We maken allen deel uit van een groter geheel, dat is een van de basisgedachten van de systemisch insteek. Dat merkte ik weer toen ik onlangs in gesprek ging met een jong koppel. Al vanaf start van hun huwelijk waren er spanningen, die vooral gingen over de families van beide zijden. Er waren vanuit de families diverse directe en indirecte verwachtingen, waardoor ze klem zaten in hun loyaliteit naar hun eigen familie. Hierdoor lukte het ze bijvoorbeeld niet om samen in gesprek te gaan over hoe zij als partners om willen gaan met deze verwachtingen, juist nu ze een andere fase van hun leven in waren gegaan.

Tijdens de gesprekken werd het beiden duidelijk dat ze samen in de kamer zaten, maar dat er indirect ook leden van twee families bij betrokken waren. Beide families met hun eigen waarden en normen. Als je je daar niet bewust van bent is dat een vruchtbare bron van ruzies en meningsverschillen. Door de leden van de families indirect in de kamer te halen en tegelijkertijd te bespreken wat zij willen als partners, hoe zij hun leven samen vorm willen geven kwam er ruimte voor hun autonomie als individu en partners. Samen hebben we gekeken hoe ze om kunnen gaan met hun families zonder met hen in conflict te raken en hoe ze elkaar als partners kunnen ondersteunen in het proces. Tijdens de gesprekken ontstond er tussen beide steeds meer ruimte om in gesprek te gaan over onderliggende pijn en angsten, maar ook kwam er ruimte voor herstel en verbinding tussen beide.

Tijdens de gesprekken werd het voor mij weer eens zichtbaar hoe belangrijk het is om breder te kijken, zoals de (onbewuste) normen en waarden waarin je opgegroeid bent en dat het geen vanzelfsprekendheid is dat een andere hetzelfde perspectief heeft op situaties. Hier ruimte aangeven zorgt ook dat er ruimte komt voor andere oplossingen, naast de oplossingen die vaak al geprobeerd zijn, maar niet hebben gezorgd voor consequente verandering.”